Three Potato Four

Snacks Tray

Size Guide
Three Potato Four's yellow, vintage-inspired, large Snacks Tray.