Three Potato Four

666 Sticker

Size Guide
Three Potato Four's blue, black, and white 666 sticker. Vinyl sticker measures approximately 2.5".